<<< Prima Pagina

Programul de declaratii somaj

Sectiunea de download

 

ORDINUL  1454/2009 MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ordinului nr. 405 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj prevede ca:

 

  (1) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (discheta, CD, e-mail sau SEN). Transmiterea declaratiei prin SEN (Sistemul electronic national) se face in conditiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (1^1) Angajatorii care depun declaratia in format electronic (discheta, CD) depun in mod obligatoriu, odata cu aceasta, pe suport hartie, anexa nr. 2 la prezenta procedura, listata la calculator, semnata si stampilata.

 

     (1^2) In cazul angajatorilor care au incheiate conventii in baza carora se acorda subventiile mai sus mentionate, depunerea declaratiei lunare, in original si in copie, se realizeaza prin depunerea/transmiterea declaratiei potrivit prezentului ordin si prin depunerea pe suport hartie a anexei nr. 2 la prezenta procedura, listata la calculator, semnata si stampilata.

 

   (2) Pot transmite declaratia prin e-mail numai angajatorii care au comunicat in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde au obligatia sa depuna declaratia lunara, adresa de e-mail de la care urmeaza sa fie transmisa declaratia

 

                         

 

        PROCEDURA

 

                privind declararea lunara de catre angajatori a

          evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata

               la bugetul asigurarilor pentru somaj

 

    I. Organizarea depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

 

    ART. 1

    Obligatia depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, denumita in continuare declaratie lunara, se realizeaza prin completarea documentelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.

    ART. 2

    (1) Declaratia lunara se depune/transmite, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica

 

 III. Modalitatea de transmitere in format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

    ART. 10

    (1) Declaratia lunara in format electronic se transmite prin e-mail ca fisiere  atasate la un mesaj care precizeaza denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa transmita declaratia pentru luna respectiva.

 

    (2) Pentru declaratiile lunare transmise prin e-mail, la rubrica "subiect" se trec codul fiscal/CNP al angajatorului, luna si anul pentru care se transmite declaratia.

 

    (3) Declaratia lunara care se depune pe discheta FD 3,5" sau CD trebuie insotita de o imputernicire din partea angajatorului, in care sa fie inscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa depuna declaratia pentru luna respectiva.

 

    (4) Nu se preia declaratia lunara depusa pe mai multe dischete sau arhivata. Declaratia care nu poate fi inregistrata pe o singura discheta se depune pe CD. Discheta sau CD-ul vor fi etichetate si vor contine urmatoarele informatii:

    1. denumirea/numele angajatorului;

    2. codul fiscal/CNP al angajatorului;

    3. anul si luna pentru care se depune declaratia.

 

    (5) Declaratia lunara in format electronic depusa pe discheta FD 3,5" sau CD se verifica la depunere si se preia doar daca este valida